DEZVĂLUIRI: Favoritismele lui Curtu Ioan pentru fiul Curtu Lucian

Un caz foarte suspect de încălcare a integrității, moralității și incompatibilității cu funcțiile publice vine din zona Facultății de Silvicultură a Universității Transilvania Brașov, facultate din care provine actualul Rector.
Este vorba despre Decanul acestei facultăți, prof. dr. ing. Curtu Lucian Alexandru. Acesta este fiul prof. dr. ing. Curtu Ioan, fostul Președinte al ARACIS – Agenția Română pentru Asigurare a Calității în Învățământul Superior, forul care monitorizează, reglementează și controlează activitatea tuturor unităților de învățământ superior din țară.
În timpul mandatului lui Curtu Ioan ca Președinte al ARACIS (2007-2014), fiul său, Lucian Curtu a fost promovat încălcând orice regulament sau legislație, de la poziția de lector asociat, direct în funcția de DECAN al facultății de Silvicultură și imediat în cea de conferențiar, în primăvara 2012. Apoi, după doar un an a fost promovat profesor universitar – august 2013. Așa cum se observă există o suprapunere dintre funcția fiului și cea superioară a tatălui, de aproape doi ani!
Totodată sunt neconcordanțe și în cv-ul de concurs pentru gradul de prof. univ. unde, spre diferență de cv-ul oficial de pe site-ul instituției, Curtu Lucian afirmă că este conferențiar din 2008. Ne putem întreba dacă nu cumva poziția de Președinte a ARACIS a tatălui a determinant evoluția fulminantă a fiului?
Mai mult decât atât, fiul ales Decan și-a ales trei Prodecani, dintre care amintim pe Ovidiu Ionescu, despre care am făcut referire într-un alt articol.
Deși Lucian Curtu nu a avut - până la ocuparea acestei funcții, de mare responsabilitate - nicio funcție de conducere, a fost propus și validat de comisia de concurs condusă de Rectorul universității cu încălcarea mai multor prevederi legale printre care și Metodologia de selecție a decanilor facultăților Universității Transilvania din Brașov, care la Art. 8 prevede foarte clar la punctul c) că este necesară Experiența managerială.
În altă ordine de idei, între cei doi, tată și fiu (deci afini de gradul I), incompatibilitatea instituțională rezidă și din faptul că ei erau reprezentanții principali ai celor două instituții, ARACIS (evaluator și acreditor) și respectiv Facultatea de Silvicultură (evaluat și acreditat). Dealtfel, conflictul de interese în care s-au aflat cei doi reiese și din litera ROF-ului ARACIS, Art. 1, alin. 4, pct. a, care specifică faptul că universitățile încheie contracte de prestări de servicii cu ARACIS, deci procesele de acreditare și evaluare sunt plătite de universități/facultăți.
Totodată, o serie de neclarități se desprind și din declarațiile de interese și avere a lui Lucian Curtu. Este foarte interesant faptul că din noiembrie 2012 Curtu Lucian devine membru al CA al RPLP Kronstadt RA, având în 2 luni un venit din indemnizații de doar 70 lei (deci 420 lei/an), în condițiile în care în 2014 declară un venit anual de 6577 lei iar în 2015 un venit de 20305 lei, deci a primit în 2014 de aprox. de 50 de ori mai mult decât în 2012!
Tot în privința veniturilor din salariu, cercetare etc., Curtu Lucian declară în 2013 suma de 199269 lei față de doar 72125 lei în 2012, față de doar 88629 lei în 2014 și de aprox. 60300 lei în 2015. Toate aceste venituri fiind acumulate pe parcursul ocupării aceleiași funcții, aceea de Decan a facultății de Silvicultură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu